Online Student Application
Proses 1 : Sila Isi Maklumat Asas Anda
Maklumat Asas
Name Penuh * No. Kad Pengenalan * (Ex: 800130015577)
No. Tel. Rumah * No. Tel. Bimbit *
E-mel Tarikh Lahir *
Bangsa / Agama / Janita * / / Status Perkahwinan
Alamat * Kelayakan Akademik * Tahun
Kelayakan lain
Nota : Sila nyatakan nama sijil kemahiran serta purata nilai gred kumulatif(cgpa) yang diperolehi ( sekiranya ada ).
Poskod * Bandar *
Negeri * Negera *
Semua * maklumat adalah WAJIB diisi